luns, 1 de abril de 2019

¿Qué quiero estudiar? Guía de estudios superiores de galicia 2019-2020
A Voz de Galicia vén de publicar un documento denominado ¿Qué quiero estudiar? Guía de estudios superiores de Galicia 2019-2020.

Nel pódese atopar información relativa a catro ramas de coñecemento: Ciencias Sociais, Ciencias, Humanidades e Artes. Dentro delas atópase información relativa a estudos universitarios (letra G), Formación Profesional (letra FP) e outros estudos (letra O).

Así mesmo, aparece como se pode acceder a certos estudos superiores, convalidacións da Formación Profesional coa Universidade, colexios onde hai cada un desas ofertas educativas e notas de corte dalgunhas carreiras universitarias.