mércores, 24 de xuño de 2020

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR. CURSO 2020-21


As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e grao superior respectivamente.

Para realizar estudos nos centros sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun PROCESO DE ADMISIÓN.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo, así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización de matrícula.

A continuación inclúo unha presentación de toda a información relativa ao proceso de admisión:
 •        Prazos de presentación de solicitudes.
 •         Procedemento para facer a solicitude.
 •         Adxudicación
 •         Vídeo explicativo para facer a prescrición
 •        Requisitos de acceso
 •       Distribución de prazas
 •     Alumnado con discapacidade
 •         Matrícula e renuncia
 •         Liberación de prazas
 •        Adxudicación continuada
 •         Matrícula simultánea

Así mesmo,  déixovos unha presentación en soporte PDF cos pasos para cubrir a solicitude, onde atoparedes pantallazos a modo de exemplo para que vos sexa máis doado. Tamén vos inclúo unhas instrucións xerais para a formulación da matrícula.Por último, inclúo os accesos directos a distintos contidos da admisión para que pinchando podades acceder sen ter que estar buscando polos navegadores:
Calquera dúbida preguntade.

luns, 15 de xuño de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: O PASO DA EDUCACIÓN INFANTIL Á EDUCACIÓN PRIMARIA


Funciones ejecutivas paso de educación infantil a educación primaria.

O tránsito entre etapas educativas supón un cambio que implica ó alumno/a unha marcada diferencia, no que se expón a un crecemento persoal, social e educativo. É neste último punto onde reside a importancia de planificar as transicións, pois estas poden afectar ao propio proceso de aprendizaxe, co cal é necesario contemplar nexos e vínculos inter-etapa que favorezan un proceso de tránsito o máis natural e beneficioso posible.

As etapas de transicións e cambios, polo xeral, sempre son momentos algo difíciles e problemáticos para os nenos/as, sobre todo cando estes son máis pequenos pero, lonxe de considerar as transicións como momentos complicados, o que se debe facer é utilizalas como oportunidade para que o alumno/a se adapte á diversidade e aprenda a enfrontarse as novas situacións.

Pasando a falar do paso da Educación Infantil á Educación Primaria, os cambios máis notables que se producen no paso dunha a outra refírense aos seguintes aspectos: profesorado, espazos, distribución do tempo e rutinas, metodoloxía e materiais. Pero un dos cambios máis drásticos que acontecen nas aulas dos primeiros cursos de Primaria é o enfoque metodolóxico e o modelo pedagóxico.

En Infantil, o alumnado aprende baixo enfoques caracterizados por un marcado carácter vivencial e globalizador, traballando contidos suxeitos a áreas de coñecemento e experiencia. A realidade cotián do neno/a é o elemento sobre o que se aprende e do que se aprende, estando o tempo estruturado en base a rutinas e hábitos progresivos, e métodos de traballo baseados na investigación.

Na Primaria, en cambio, os coñecementos aparecen parcelados, divididos en materias e áreas, cada unha cun peso académico específico, repartidos ao longo dun horario prefixado e estudiadas por medio de exercicios e actividades de corte máis memorístico e instruccional, centrando o proceso educativo cara o manexo de competencias.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico os cambios máis importantes de Infantil á Primaria.Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.
Para calquera dúbida estamos a vosa disposición.

mércores, 10 de xuño de 2020

A EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS


A Educación Secundaria de Adultos é a formación que, incorporando as oportunas adaptacións para os estilos de aprendizaxe das persoas adultas, conduce ao título oficial de Graduado de Educación Secundaria Obrigatoria.
Na seguinte presentación atoparedes toda a información relativa a estas ensinanzas: que son, como se estruturan, cales son os seus módulos, como é a súa duración, cales son os seus requisitos, cal é a titulación conseguida, como é a súa promoción, etc.De seguido deixo uns enlaces que vos enviarán a páxina da Xunta de Galicia onde está colgada toda a información relativa a ESA:
·        Que estudar?
·        Onde estudar?
·        Materias didácticos
·        Preguntas frecuentes
·        Normativa

luns, 8 de xuño de 2020

A FORMACIÓN PROFESIONAL: As distintas familias profesionais

A Formación Profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión, preparar para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.
A Formación Profesional actual ofrece unha base sólida xeral e unha especialización acorde co mercado laboral e co coñecemento práctico das novas tecnoloxías. Unha das clases destes estudos é a conexión entre o mundo educativo e o mundo produtivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no centro educativo coa formación nas empresas.
A continuación podes visualizar todas as familias profesionais existentes destas ensinanzas, pinchando en cada unha delas.

venres, 29 de maio de 2020

A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


Grupo de Trabajo Regional ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN ...

Toda a información sobre as Ensinanzas da Formación Profesional Básica:

 • que son? 
 • cales son os requisitos de acceso? 
 • como se adxudican as prazas?
 • cal é o procedemento?
 • como se organizan? 
 • que opcións hai unha vez terminadas estas ensinanzas?
***O calendario deste curso aínda non está dispoñible, no momento que convoquen as datas esta información será actualizada.