venres, 29 de maio de 2020

A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


Grupo de Trabajo Regional ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN ...

Toda a información sobre as Ensinanzas da Formación Profesional Básica:

 • que son? 
 • cales son os requisitos de acceso? 
 • como se adxudican as prazas?
 • cal é o procedemento?
 • como se organizan? 
 • que opcións hai unha vez terminadas estas ensinanzas?
***O calendario deste curso aínda non está dispoñible, no momento que convoquen as datas esta información será actualizada.

luns, 25 de maio de 2020

GUÍA DE ESTUDOS SUPERIORES DE GALICIA 2020-21


La Voz de Galicia. PortadaA Voz de Galicia publicou o pasado 18 de maio esta guía denominada "¿Qué quiero estudiar?", onde informa de toda a oferta de estudos universitarios, estudos de Formación Profesional e outras ensinanzas, todo ilo organizado en catro ramas de coñecemento:

 • Artes
 • Humanidades
 • Ciencias Sociais
 • Ciencias


Invítovos a leela detidamente, xa que contén información de cada un dos estudos superiores, os centros onde se ofertas, os requisitos de acceso, as notas de corte, as saídas profesionais, becas, residencias...

PROGRAMA DE MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO

PMAR II 2017/2018 - Ámbito CM PMAR I


Nesta entrada atoparades toda a información sobre os Programas de Mellora da Aprendizaxe e Rendemento (PMAR).


venres, 22 de maio de 2020

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL NA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: PARTE 2


Definición de razonamiento verbal - Qué es, Significado y Concepto

O desenvolvemento da linguaxe oral na etapa de Educación Infantil ten máxima importancia, posto que é o instrumento que permitirá aos nenos/as realizar unha aprendizaxe escolar satisfactoria, sobre o que se fundamentarán todos os coñecementos posteriores.

Dende un punto de vista social, a linguaxe permite a comunicación entre as persoas de forma que se convirte nun instrumento útil de socialización, á vez que serve para satisfacer as necesidades básicas, para expresar sentimentos, para regular o comportamento dos demais, etc. Esta é, quizais, a función máis evidente e a que, polo tanto, guía a maioría de actividades que se preparan na escola.

Pero non podemos esquecer que, dende un punto de vista individual, a linguaxe oral é un instrumento de codificación do pensamento. Permite organizalo e axuda á reflexión e a conceptualización. O exercicio desta función ten enormes repercusións no desenvolvemento cognitivo do individuo, posto que fai progresar as capacidades mentais superiores involucradas nos procesos de aprendizaxe como son a abstracción, a capacidade de análise e síntese e a capacidade para representar a persoas.

“A linguaxe ten a finalidade de dar forma ó pensamento, de preparalo para a actividade intelectual, á vez que indica a natureza social da actividade intelectual do home, feito que distingue radicalmente o animal”.

Dito isto, deixo unha selección de vídeos de Eugenia Romero sobre “verdadeiro e falso” para traballar con nenos de 3 a 4 anos a comprensión oral de frases, ampliación de vocabulario e razoamento verbal.

Xogamos a verdadeiro ou falso: Parte 1Xogamos a verdadeiro ou falso: Parte 2


Xogamos a verdadeiro ou falso: Parte 3


xoves, 21 de maio de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: OPCIÓNS UNHA VEZ REMATADA A ESO


Que hacer después de la ESO y Bachillerato? - Universidad - YAQ ...


Que opcións ten un alumno/a para continuar os seus estudos despois de obter o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria? E se non conseguiu este título, é posible seguir a formación académica? O sistema educativo español componse de diferentes itinerarios para que, tanto os estudantes que conclúen con éxito a educación obrigatoria, como aqueles que a abandonan antes de tempo, podan proseguir a ensinanza e alcanzar, se o desexan, o nivel universitario ou outras opcións.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico o remate da Educación Secundaria Obrigatoria e as vías/posibilidades que tedes unha vez terminada esta etapa educativa.Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.
Calquera dúbida estamos a vosa disposición.


mércores, 20 de maio de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: PASO DE 3º ESO A 4º ESOFundacion CYD


O proceso de orientación académica e vocacional obriga á persoa interesada a decidir o seu futuro profesional, a reflexionar sobre si mesmo, sobre os seus gustos e as súas preferencias. Ao mesmo tempo, permite interiorizar coas diferentes carreiras e profesións, xa que analiza certos aspectos como as características e os roles laborais.

Outro beneficio do proceso de orientación vocacional é que permite ao alumnado identificar e desenvolver habilidades, intereses, fortalezas e oportunidades. Isto é sumamente proveitoso para elixir un rumbo profesional no cal se podan desenvolver integramente e con maior satisfacción.

Ademais, mediante este proceso o alumnado pode chegar a constituír un obxectivo de vida que sexa tanto realista como alcanzable. Este obxectivo inicial é o que vai estar presente en todo momento, guiando as decisións persoais, laborais e académica.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico os cambios máis importantes do voso paso de 3º de Educación Secundaria Obrigatoria a 4º desta etapa educativa:Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.
Calquera dúbida estamos a vosa disposición.

martes, 19 de maio de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: DE 2º ESO A 3º ESO

JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL Y DE DIFUSIÓN DE ...

Decidir que estudar e de que queres traballar non é unha tarefa fácil nin rápida. Trátase dun proceso no que deberás ter en conta diferentes aspectos para poder tomar ben a túa decisión.

Os elementos que forman parte do proceso de decisión e sobre os cales terás que profundar son:
 • Autocoñecemento: formado pola personalidade, habilidades, competencias, valores e intereses. Realizar un bo exercicio de autocoñecemento é necesario para empezar a construír o teu proxecto de vida e profesional, e para que podas explorar que formación e que profesión se axusta ao teu perfil.
 • A oferta académica: son todos os estudos que existen e que podes realizar. Debes explorar todas as oportunidades formativas e as súas características (acceso, plan de estudos, especializacións, saídas profesionais, etc) que tes ao teu alcance para atopar aqueles que mellor respondan aos teus obxectivos.
 • O mercado de traballo: nel están todas as profesións que poderás realizar. Necesitas coñecer a fondo as características destas profesións e as tarefas que realizan os diferentes profesionais para poder elixir a que mellor se axuste ao teu perfil.
O exercicio de investigar a fondo estes tres aspectos axudarache a adquirir a autonomía necesaria para poder escoller uns estudos e unha profesión.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico os cambios máis importantes do voso paso de 2º de Educación Secundaria Obrigatoria a 3º desta etapa educativa:Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.Calquera dúbida estamos a vosa disposición.

luns, 18 de maio de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: DE 1º ESO A 2º ESO


Orientación Académica | IES Lago Ligur. Departamento de Orientación

A orientación académica e profesional amosa á persoa, mediante información contrastada e analizada, todo un amplo abanico de estudos e profesións ás que se pode acceder. Calquera decisión é boa sempre cando se tome con consciencia. Non hai que ter medo ós erros porque deles aprendemos e a reorientación é posible: pódese reconducir a carreira académica e profesional cunha adecuada orientación. E non só se pode reconducir, senón que é posible que ao longo da vida se cambie de profesión, xa que o mercado laboral está en continuo cambio, están aparecendo novas profesións e outras estanse transformando. Por iso é de gran utilidade posuír recursos necesarios para afrontar os cambios.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico os cambios máis importantes do voso paso de 1º de Educación Secundaria Obrigatoria a 2º desta etapa educativa:Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.Calquera dúbida estamos a vosa disposición.

venres, 15 de maio de 2020

ORIENTACIÓN ACADÉMICA: O PASO DA EDUCACIÓN PRIMARIA Á ESODefinición de salto - Qué es, Significado y Concepto

A transición entre etapas educativas é un proceso que preocupa ó alumnado, ó profesorado e ás familias pola implicación que iso ten a nivel académico, social e emocional para os estudantes. En moitas ocasións, a falta de colaboración e coordinación supón unha dificultade (Antúnez, 2005) contra a que é necesario loitar.

Pero, que debemos entender por transición? Gimeno (1997) defínea como o momento e a experiencia de vivir a discontinuidade dentro da natural multiplicidade, diversidade e polivalencia do mundo social e cultural no que nos toca vivir en certo momento, ou a experiencia e o momento de pasar, sen poder volver, dun estado a outro.

Na educación, a transición é un proceso que viven os alumnos/as cando cambian de curso, ensinanza ou institución. Cambio que pode afectar o seu ambiente social, á metodoloxía de ensinanza, o seu grupo de compañeiros/as, etc. Este cambio desenvólvese de forma positiva cando permite a adaptación á nova situación sen que iso supoña ningún tipo de contratempo para o alumnado a nivel educativo, social ou emocional. Sen embargo, a experiencia demóstranos que en múltiples ocasións a transición é vivida polos estudantes como algo traumático que acada afectándolles, ao menos temporalmente, nos niveis mencionados.

Para garantir un bo proceso de transición primaria-secundaria fai falta fomentar máis comunicación co profesorado. A coordinación é o punto clave para unha correcta transición educativa, xa que axuda a regular e mellorar as consecuencias que esta exerce sobre o alumnado.

Dito isto, a continuación inclúo un vídeo onde explico os cambios máis importantes de Primaria á Educación Secundaria Obrigatoria.Aquí vos deixo a presentación en soporte de PDF para que podades visualizar cada diapositiva máis detalladamente.Calquera dúbida estamos a vosa disposición.

luns, 11 de maio de 2020

ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL NA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL: PARTE 1Estimulación del Lenguaje Oral


Durante a etapa de Educación Infantil atopámonos no momento dunha actuación preventiva. Nela hai que favorecer a interacción verbal entre mestres-nenos/as a través dunha eficacia comunicativa e educativa, de maneira natural e sabendo intervir verbalmente. É preciso favorecer a interacción verbal dentro da aula a través de programas da linguaxe oral e permitir aos nenos/as ter unha participación activa na súa propia aprendizaxe.

Non debemos esquecer que a linguaxe é o medio fundamental da comunicación entre persoas o que vai permitir aos nenos/as expresarse, comunicarse e comprender o medio que os rodea. Para chegar a este proceso debemos centrarnos no desenvolvemento e adquisición da mesma.

É, por tanto, importante coñecer os períodos de adquisición e desenvolvemento da linguaxe e como evolucionan os procesos de comprensión e expresión na infancia, sen esquecer que a evolución lingüística hai que contemplala dende unha perspectiva global, tendo en conta que a linguaxe infantil é un fiel reflexo da contorna social na que o neno/a se desenvolve, sendo a imitación da linguaxe dos demais e o desexo de comunicarse as dúas variables que fan que a linguaxe se forme.

Dito isto, a continuación inclúo unha serie de vídeos da Eugenia Romero baseados na estimulación da linguaxe oral dos nenos/as pequenos para aprender a articular as súas primeiras palabras relacionadas cos animais, os transportes, as cores, os sinfóns e as onomatopeias.

Recopilatorio de Onomatopeas


As coresOs transportesRepimos palabras. Singóns coa /r/

venres, 8 de maio de 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓNIMPORTANTE:

Admisión a la FP - educaweb.comActívase novamente o prazo para realizar as solicitudes de admisión dende o luns 11 de maio ata o 18 de maio.

Documentación necesaria:
 •        Fotocopia do DNI do pai e nai do alumno/a.
 •        Fotocopia do libro de familia.
 •        Fotocopia do certificado de empadroamento.


O arquivo a entregar é o seguinte: