luns, 8 de xuño de 2020

A FORMACIÓN PROFESIONAL: As distintas familias profesionais

A Formación Profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión, preparar para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.
A Formación Profesional actual ofrece unha base sólida xeral e unha especialización acorde co mercado laboral e co coñecemento práctico das novas tecnoloxías. Unha das clases destes estudos é a conexión entre o mundo educativo e o mundo produtivo, aspecto que se trata de garantir combinando a formación no centro educativo coa formación nas empresas.
A continuación podes visualizar todas as familias profesionais existentes destas ensinanzas, pinchando en cada unha delas.

Ningún comentario:

Publicar un comentario