venres, 22 de febreiro de 2019

Protocolo de atención educativa ao alumnado con discapacidade auditivaOnte, día 21 de febreiro de 2019, aproveitando os Encontros de atención á diversidade dende os Departamentos de Orientación e os Equipos de Orientación Específicos, a Conselleira de Educación, Carmen Pomar, presenta o Protocolo de Atención Educativa ó alumnado con discapacidade auditiva.


Dito protocolo pretenden afondar na convicción de que todo o alumnado pode aprender cando se lle outorgan as oportunidades de educación axeitadas, se estimulan as súas capacidades e responsabilidades sociais e se traballa en colaboración coas familias e con outros membros da comunidade educativa.

O documento conta con novo epígrafes principais:
 1. Introdución
 2. Principios reitores: inclusión como principio,
 3. Conceptos
  - Audición
  - A discapacidade auditiva: etioloxía e clasificación
  - Audiometría
  - Axudas audioprotésicas: audiófono, implante coclear, implante osteointegrado.
  - A lingua de signos
  - Alfabeto dactilolóxico
  - Comunicación bimodal
  - A lectura labial
  - A palabra complementada
 4. Diagnóstico: baseado na detección e na introdución dunha serie de indicadores tanto para as familias como para o centro educativo.
  - Sinais de aleta no ámbito familiar: dende 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses....e así ata os 5 e 6 anos.
  - Sinais de alerta no ámbito escolar.
 5. Necesidades educativas dos alumnos/as con discapacidade auditiva
  - Facilitarlles a adquisición dun sistema de comunicación.
  - Estimular e potenciar a percepción auditiva do alumnado.
  - Favorecer a lectura labial.
  - Desenvolver a linguaxe oral.
  - Favorecer o desenvolvemento semántico e morfosintáctico, particularmente na escrita.
  - Desenvolver habilidades cognitivas.
  - Participación activa na comunicación, información, aprendizaxe e relacións da aula.
  - Fomentar a autoestima e promover a inclusión plena
 6. Medidas educativas:
  - Orientacións para o currículo.
 7. Intervención educativa: planificación a nivel de centro, a nivel de aula, e orientacións para o emprego das axudas técnicas e outros recursos. Así mesmo, neste apartado inclúese a planificación e orientación a nivel familiar, orientacións para a intervención cos estes alumnos/as e, moi importante, a sensibilización da comunidade educativa.
 8. Avaliación e seguimento do alumnado con discapacidade auditiva.
 9. Bibliografía: unha serie de recursos como libros, artigos e publicacións actualizados e outros pioneiros no tema. Tamén webgrafía, con páxinas web de diversas federacións, confederacións...moi interesantes.


Ningún comentario:

Publicar un comentario